Gesty


Gesty

Jest w drobnych gestach Jakaś magia, prostota.

  • Zupy? - Pyta Stach. Siedzą, jedzą. Nikt nie trajkota.

Dzikowo 15.09.2023 r.