Ja


Ja

Na imię mam Ja Zrodzona z burz i szkła

Na imię mam On Wyniosły pusty dom

Na imię mam Ten Z piekieł czeluści den

Na imię mam Ta Cicho grająca sza

Na imię mam To Ból, tęsknota, zło

Na imię mam Ono Miłość, kruchość, piękno

Na imię mam Ja Siła, nadzieja, wiara

Dzikowo 21.02.024 r.