Mam


Mam

Mam takie silne parcie Żeby zakończyć sprawy Choćby to były ciuchy na wydarcie Lub kubek zimnej kawy

Czasem zaczęta dawna rabata Czekała na święty nigdy Usiana teraz w letnich kwiatach Trawnik obok równo przycięty

Niektóre pola muszą się zleżeć Odpocząć, zarosnąć, łąką zakwitnąć Zmęczone kości muszą poleżeć Wiosną nabrzmiałe batem świsnąć

Czas wziąć za siebie odpowiedzialność Że jest się starym, ładnym, biednym Że czasu nie masz lub tańczysz wolność I siedzisz z żoną na stołku jednym

Że nie umawiasz trudnych ludzi Dajesz spokój naiwnym farsom Wybierasz przy kim się rano budzisz Choćbyś grał whiskey samotnym bardom

Czas już zakopać stare manatki Dawne mądrości odeszłych troski Pozszywać na nowo rozdarte szmatki Zakopać golema przywrócić kształt boski

26.07.2023 r.